Tư tưởng 'dân là gốc,' nền tảng cốt lõi cho công tác Mặt trận

Phóng sự ảnh Xem tiếp