Việt Nam cùng các nước thay đổi tích cực cho trẻ em vùng xung đột

Phóng sự ảnh Xem thêm