Phái đoàn Liên minh châu Âu sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 23/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng tiếp đoàn đại biểu Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam do Phó Ban Hợp tác Jesus Lavina dẫn đầu. Hai bên thảo luận về việc tăng cường trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ châu Âu tại Việt Nam.

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp CTCHN Việt Nam và các tổ chức thành viên ở địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Ngày 19/4, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương, kết nối với 52 điểm cầu tại các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh/thành phố (Liên hiệp địa phương). Hơn 500 đại biểu dự và hàng chục tham luận được trình bày thuộc 6 nhóm vấn đề trọng tâm ở nhiều lĩnh vực công tác và cơ chế, chính sách.

Tạp chí Thời Đại