Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Học viện Ngoại giao Bangladesh

Phóng sự ảnh Xem tiếp