Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị Thượng đỉnh G77 và Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp