Khai mạc trọng thể Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem tiếp