Video: Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Phóng sự ảnh Xem tiếp