Công dân 13 nước được nâng thời hạn tạm trú tại Việt Nam lên 45 ngày

Phóng sự ảnh Xem tiếp