Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 77

Phóng sự ảnh Xem tiếp