Báo Nga ấn tượng về thành tựu kinh tế và đối ngoại của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm