Brazil cam kết thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp