Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Peru thăm, làm việc tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp