Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp