Ông Trần Thanh Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Phóng sự ảnh Xem tiếp