Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem tiếp