Hội Việt - Mỹ gửi điện thăm hỏi, chia buồn tới các bang của Mỹ bị thiệt hại do lốc xoáy

Phóng sự ảnh Xem tiếp