3 hoạt động lớn của Belarus tại Việt Nam trong năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp