Các nước Đông Á kêu gọi không gây căng thẳng Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp