Chủ tịch Quốc hội New Zealand coi trọng quan hệ với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp