Tăng cường quan hệ hợp tác tôn giáo giữa Việt Nam và Indonesia

Phóng sự ảnh Xem tiếp