Việt Nam góp phần thúc đẩy vai trò của NPT đối với an ninh toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem tiếp