Ngày Gia đình ASEAN: Thông điệp về một ASEAN đoàn kết, năng động

Phóng sự ảnh Xem tiếp