Cố vấn đặc biệt Nhật Bản: Việt Nam phòng dịch COVID-19 rất hiệu quả

Phóng sự ảnh Xem thêm