Cộng đồng quốc tế tin tưởng Việt Nam sẽ hiện thực hóa Tầm nhìn 2045

Phóng sự ảnh Xem tiếp