Đại sứ quán, trường học, doanh nghiệp hiến kế xây dựng quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

Phóng sự ảnh Xem tiếp