Video: Kỷ niệm 50 Năm Thiết Lập Quan Hệ Ngoại Giao Việt Nam - Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp