Việt Nam ủng hộ người dân Hoa Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai

Phóng sự ảnh Xem tiếp