Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng hoạt động các hội hữu nghị hai nước Việt - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp