Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa

Phóng sự ảnh Xem tiếp