Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp