GEETESH SHARMA – Người bạn chí tình và thủy chung của nhân dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp