Hội HN Campuchia - Việt Nam và Hội HN Lào – Việt Nam viết thư chia sẻ khó khăn do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm