Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN – Trung Quốc lần thứ 14

Phóng sự ảnh Xem tiếp