Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi Điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp