Việt Nam-Trung Quốc dành ưu tiên cao cho hợp tác phòng, chống COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp