Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp