Việt Nam là một ưu tiên của Thụy Sĩ trong hợp tác phát triển kinh tế