Lễ ra mắt sách “Fidel Castro và Việt Nam – Những kỷ niệm không quên”

Phóng sự ảnh Xem thêm