Giới thiệu và trao tặng hai ấn phẩm tiếng Italia về Bác cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm