Hội thảo quốc tế “Vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển quan hệ Nga-Việt”

Phóng sự ảnh Xem thêm