Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phía Nam hỗ trợ lưu học sinh, doanh nghiệp vượt Covid-19

Phóng sự ảnh Xem thêm