Lời kêu gọi của các tổ chức hòa bình, hữu nghị VN ủng hộ các nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin VN

Phóng sự ảnh Xem thêm