Mong muốn các nước duy trì hòa bình, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp