Thu hút giới trẻ, doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân