Thủ tướng Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp