Tuyên bố báo chí chung giữa Việt Nam và Malaysia

Phóng sự ảnh Xem tiếp