Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phóng sự ảnh Xem tiếp