Văn hóa dân tộc Việt Nam tỏa sáng tại thành phố Saintes của Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp