Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng

Phóng sự ảnh Xem tiếp