Việt Nam - Đối tác mạnh mẽ của Liên hiệp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem tiếp